กิตาภรณ์ โภคบุตร

กิตาภรณ์ โภคบุตร

โปรดักชั่น

2545

โก๋ ตี๋ กี๋ หมวย

- ควบคุมการผลิต
2548

ตลาดน้ำดำเนินฯรัก

- ควบคุมการผลิต
2565

คุ้งเสน่หา

- ดำเนินการผลิต