กิตติ ดัสกร

กิตติ กลิ่นเกลี้ยง หรือรู้จักในชื่อ กิตติ ดัสกร เกิดวันที่ ? เสียชีวิตวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

นักแสดง

2527

ชี

-
2526

เพื่อน-แพง

- ก้อน
2521

4 อันตราย

- แขก
2520

ล่า

- แมน
2520

ลุย

- เมธา
2520

แผลเก่า

- เริญ

กํากับการแสดง

2533

ปีศาจสงคราม

- ผู้กำกับ