กิตติภัทฒ์ รุ่งธนเกียรติ

โปรดักชั่น

2526

สวรรค์บ้านนา

- อำนวยการสร้าง