กำพู กาญจนานนท์

กำพู กาญจนานนท์

โปรดักชั่น

2521

4 อันตราย

- อำนวยการสร้าง