กำธร วิสุทธิผล

กำธร วิสุทธิผล

โปรดักชั่น

2495

พระเจ้ากรุงธนบุรี

- อำนวยการสร้าง