กำชัย ห่อทองคำ

โปรดักชั่น

2526

แม่กระชังก้นรั่ว

- อำนวยการสร้าง