กำชัย ประภารัตน์

กำชัย ประภารัตน์

อาร์ต

2517

เทพธิดาโรงแรม

- กำกับศิลป์