กำชัย ตันติวงษากิจ

กำชัย ตันติวงษากิจ

โปรดักชั่น

2508

กำไลหยก

- อำนวยการสร้าง