กาย สิรภพ ดาวเงิน

สิรภพ ดาวเงิน ชื่อเล่น กาย เกิด 17 ธันวาคม 2533 ส่วนสูง 185 ซม. ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต