กาย บางขุนนนท์

กาย บางขุนนนท์

นักเขียน

2509

หมอชนินทร์ผู้วิเศษ

- บทภาพยนตร์
2513

กำแพงแสน

- บทภาพยนตร์