กาย ดรัณ เตชะภูวดล

กาย ดรัณ เตชะภูวดล

นักแสดง

2015

สมุดสีคราม

- พลทหาร ณัฐพงษ์ สหวัฒน์ธนากุล (ต้อง)