กายทิพย์

กํากับการแสดง

2527

เดชผีดิบ

- ผู้กำกับ