กามนิต

กํากับการแสดง

2529

นักฆ่าขาอ่อน

- ผู้กำกับ
2533

ตัณหาน้ำมันพราย

- ผู้กำกับ
2533

เธอชื่อลินดา

- ผู้กำกับ