กาญจนา นาคนันทน์

ชื่อ-สกุล: นงไฉน ปริญญาธวัช นามปากกา: กาญจนา นาคนันทน์ : ธวัชวดี : น.ฉ.น. : ดนัยศักดิ์ วันเกิด : 9 พฤษภาคม 2464 เสียชีวิต: 30 พฤษภาคม 2557 นงไฉน ปริญญาธวัช เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) 2555 นักเขียนเจ้าของผลงานชื่อดังอย่าง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา, ธรณีนี่นี้ใครครอง และ ผู้กองยอดรัก

นักเขียน

2516

ผู้กองยอดรัก

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2519

กุ้งนาง

- บทประพันธ์
2519

นางสาวลูกดก

- บทประพันธ์
2520

ชื่นชีวานาวี

- บทประพันธ์
2521

ขโมยที่รัก

- บทประพันธ์
2524

ยอดรักผู้กอง

- บทประพันธ์
2528

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

- บทประพันธ์

นักเขียน

2515

ผู้กองยอดรัก

- บทประพันธ์
2522

ผู้กองยอดรัก

- บทประพันธ์
2523

ชื่นชีวานาวี

- บทประพันธ์
2525

เกวลีสอยดาว

- บทประพันธ์
2526

สาวใช้คนใหม่

- บทประพันธ์
2530

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

- บทประพันธ์
2531

ผู้กองยอดรัก

- บทประพันธ์
2535

ชื่นชีวานาวี

- บทประพันธ์
2541

ธรณีนี่นี้ใครครอง

- บทประพันธ์
2542

ชื่นชีวานาวี

- บทประพันธ์
2548

สาวใช้คนใหม่

- บทประพันธ์
2552

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

- บทประพันธ์
2554

ชื่นชีวานาวี

- บทประพันธ์
2555

ธรณีนี่นี้ใครครอง

- บทประพันธ์
2558

ผู้กองยอดรัก

- บทประพันธ์