กัมพล ตันสัจจา

กัมพล ตันสัจจา

โปรดักชั่น

2527

รักนี้เราจอง

- อำนวยการสร้าง