กันบุนเค็ง

กันบุนเค็ง เป็นนักแสดงจากประเทศมาเลเซีย