กันตพงษ์ เพชรสิทธิ์ทวี

กันตพงษ์ เพชรสิทธิ์ทวี

นักแสดง

2564

ธิดาวานร

- พนา (เด็ก)
2567

จนกว่าจะได้รักกัน

- เหมือง (ตอนเด็ก)