กัณทชาติ หลำชาวนา

กัณทชาติ หลำชาวนา

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- เพื่อนคนที่ 2 (The Tutor)