กัณฑรีย์ นาคประภา (สิมะเสถียร)

กัณฑรีย์ นาคประภา หรือ กัณฑรีย์ สิมะเสถียร เป็นภรรยาของ ฉลอง สิมะเสถียร
เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2467
เสียชีวิตวันที่ 4 กันยายน 2544

นักแสดง

2527

สวัสดีคุณนาย

- ชะม้อย ร้อยล้าน
2525

มาดามยี่หุบ

- คุณนายวาศินี
2511

อีแตน

- คุณหญิงชฎา
2511

ขวัญเรือน

- คุณนายแช่มช้อย
2509

มือนาง

- คุณนายชื่นวรรณ
2507

ละอองดาว

- นภดล
2505

ฉุยฉาย

- หม่อมสายหยุด
2499

เสียแรงรัก

- ชดช้อย
2499

ยอดดรุณี

- คุณหญิงสุดา
2498

น้ำใจสาวจีน

- วัชรินทร์
2504

สลักจิต

- จันทรา

กํากับการแสดง

2500

ก่อนอรุณจะรุ่ง

- ผู้กำกับ

นักแสดง

2542

เมียหลวง

- (รับเชิญ)
2539

ทรายสีเพลิง

- คุณหญิงศิริ พรหมมาศนารายณ์
2534

วนิดา

- คุณนายน้อม มหศักดิ์
2531

ระบำไฟ

- ชิงฉัตร
2523

เรือมนุษย์

- เฟื่องทอง
2521

สกาวเดือน

- เทวินา

กํากับการแสดง

2524

เงามฤตยู

- ผู้กำกับ
2527

รักริมทาง

- ผู้กำกับ