กัญปภัส ฤดีขจรไชย

กัญปภัส ฤดีขจรไชย

นักแสดง

2013

หลิว...ชีวิตที่ถูกลืม

- หลิว (วัยเด็ก)

นักแสดง

2017

ชีวิตเพื่อฆ่า หัวใจเพื่อเธอ

- ภาวรินทร์ (วัยเด็ก)
2011

ดอกส้มสีทอง

- กรรณิการ์ (รับเชิญ)
2010

มงกุฎดอกส้ม

- กรรณิการ์