กัญญ์ชลา (กฤษณา อโศกสิน)

สุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) เป็นนักเขียนนวนิยายชาวไทย มีผลงานการประพันธ์มากกว่า 200 ชิ้น หลายเรื่องเขียนสะท้อนสังคมไทยจนได้รับการยกย่องว่าเป็น ราชินีแห่งนวนิยายชีวิต
เกิด 27 พฤศจิกายน 2474

กฤษณา อโศกสินชื่นชอบในการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มาตั้งแต่ยังเด็ก โดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นให้เพื่อนในชั้นเรียนอ่านกัน จนเมื่ออายุ 15 ปี ได้ส่งเรื่องสั้นเรื่องแรก “ของขวัญวันใหม่” ใช้นามปากกา “กัญญ์ชลา” ให้หนังสือ ไทยใหม่วันจันทร์ ซึ่งต่อมาได้รับการตีพิมพ์ ได้ใช้นามปากกากฤษณา อโศกสิน ตั้งแต่ 2501 จากนวนิยายเรื่อง วิหคที่หลงทาง เป็นเรื่องยาวเรื่องแรก ตีพิมพ์ใน สตรีสาร ซึ่งเรื่องนี้ได้รับความนิยมมาก

หลังจากจบการศึกษาเมื่อประมาณ 2489 ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เสมียน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงทำงานเป็นนักเขียนไปด้วย โดยมีผลงานเรื่องสั้นลงตีพิมพ์ในนิตยสาร ศรีสัปดาห์ และทยอยลงตีพิมพ์ออกมาเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยเรื่อง รวมถึงมีผลงานนวนิยาย ไม่ว่าจะเรื่อง หยาดน้ำค้าง, ดอกหญ้า และ ดวงตาสวรรค์ เป็นต้น

ระหว่าง 2510–2520 เป็นช่วงเวลาที่กฤษณา อโศกสิน ทำงานเขียนหลายแห่ง ส่วนมากเป็นรายสัปดาห์เช่น แม่ศรีเรือน, นพเก้า, ศรีสยาม, ดวงดาว ผลงานหลายเรื่องได้รับนำไปสร้างเป็นละครและภาพยนตร์ เช่น เรือมนุษย์, ดวงตาสวรรค์, น้ำผึ้งขม, เมียหลวง, ข้ามสีทันดร, เนื้อนาง, ลายหงส์ และ ปีกทอง เป็นอาทิ

กฤษณา อโศกสินได้รับรางวัลรางวัลซีไรต์ในปี 2528 ประเภทนวนิยายเรื่อง ปูนปิดทอง ได้ รางวัล สปอ. (องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ปี 2511 จากเรื่อง เรือมนุษย์ และปี 2515 จากเรื่อง ตะวันตกดิน เป็น 1 ใน 50 นักเขียนทั่วโลกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวรรณกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กาเบียลา มิสตรัล และได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) เมื่อ 2531

นามปากกา :
กฤษณา อโศกสิน
กัญญ์ชลา
สไบเมือง
สุกัญญา
สุปปวาสา
กระเรียนทอง
ญาดา

นักเขียน

2507

ดวงตาสวรรค์

- บทประพันธ์
2511

สาปสวาท

- บทประพันธ์
2512

วิมานไฟ

- บทประพันธ์
2513

เรือมนุษย์

- บทประพันธ์
2513

สวรรค์เบี่ยง

- บทประพันธ์
2516

น้ำเซาะทราย

- บทประพันธ์
2516

ไม้ป่า

- บทประพันธ์
2517

น้ำผึ้งขม

- บทประพันธ์
2518

ตะวันตกดิน

- บทประพันธ์
2518

ฝ้ายแกมแพร

- บทประพันธ์
2519

ป่ากามเทพ

- บทประพันธ์
2521

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2522

ไฟในทรวง

- บทประพันธ์
2522

วิมานไฟ

- บทประพันธ์
2524

ดวงตาสวรรค์

- บทประพันธ์
2529

น้ำเซาะทราย

- บทประพันธ์
2530

พิศวาส

- บทประพันธ์
2530

ไฟหนาว

- บทประพันธ์
2531

เรือมนุษย์

- บทประพันธ์
2533

หลงไฟ

- บทประพันธ์

นักเขียน

2512

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2514

สวรรค์เบี่ยง

- บทประพันธ์
2515

วิมานไฟ

- บทประพันธ์
2516

น้ำเซาะทราย

- บทประพันธ์
2519

ไฟพ่าย

- บทประพันธ์
2519

สวรรค์เบี่ยง

- บทประพันธ์
2520

น้ำผึ้งขม

- บทประพันธ์
2521

ดวงตาสวรรค์

- บทประพันธ์
2522

น้ำเซาะทราย

- บทประพันธ์
2522

ฝ้ายแกมแพร

- บทประพันธ์
2523

น้ำผึ้งขม

- บทประพันธ์
2523

วิมานไฟ

- บทประพันธ์
2523

เรือมนุษย์

- บทประพันธ์
2524

เถาวัลย์สวาท

- บทประพันธ์
2524

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2524

ความรักแสนกล

- บทประพันธ์
2524

ตะวันตกดิน

- บทประพันธ์
2525

ถนนไปดวงดาว 

- บทประพันธ์
2525

เดือนครึ่งดวง

- บทประพันธ์
2525

ปูนปิดทอง

- บทประพันธ์
2526

เลื่อมสลับลาย

- บทประพันธ์
2526

ระบำมาร

- บทประพันธ์
2526

ไม้ผลัดใบ

- บทประพันธ์
2526

เสื้อสีฝุ่น

- บทประพันธ์
2527

วิหคโสภา

- บทประพันธ์
2527

พฤกษาสวาท

- บทประพันธ์
2527

ลานภุมรา

- บทประพันธ์
2528

ฝ้ายแกมแพร

- บทประพันธ์
2528

เรือมนุษย์

- บทประพันธ์
2529

น้ำผึ้งขม

- บทประพันธ์
2530

เดือนครึ่งดวง

- บทประพันธ์
2531

สวรรค์เบี่ยง

- บทประพันธ์
2531

ลายหงส์

- บทประพันธ์
2532

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2533

ดวงตาสวรรค์

- บทประพันธ์
2533

วิมานไฟ

- บทประพันธ์
2533

สาปสวาท

- บทประพันธ์
2534

ป่ากามเทพ

- บทประพันธ์
2535

ฝ้ายแกมแพร

- บทประพันธ์
2536

น้ำเซาะทราย

- ผู้กำกับ
2536

บาดาลใจ

- บทประพันธ์
2536

เพลงบินใบงิ้ว

- บทประพันธ์
2537

กระเช้าสีดา

- บทประพันธ์
2537

ไฟในทรวง

- บทประพันธ์
2537

พลอยพราวแสง

- บทประพันธ์
2538

เรือมนุษย์

- บทประพันธ์
2538

พฤกษาสวาท

- บทประพันธ์
2531

เวิ้งระกำ

- บทประพันธ์
2539

เพลิงบุญ

- บทประพันธ์
2539

เข็มซ่อนปลาย

- บทประพันธ์
2540

บ่วงดวงใจ

- บทประพันธ์
2541

สวรรค์เบี่ยง

- บทประพันธ์
2541

เลื่อมสลับลาย

- บทประพันธ์
2541

ทรายย้อมสี

- บทประพันธ์
2542

ข้ามสีทันดร

- บทประพันธ์
2542

ปีกทอง

- บทประพันธ์
2542

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2543

น้ำผึ้งขม

- บทประพันธ์
2544

น้ำเซาะทราย

- บทประพันธ์
2545

เสื้อสีฝุ่น

- บทประพันธ์
2548

เล่ห์ภุมเรศ

- บทประพันธ์
2550

พฤกษาสวาท

- บทประพันธ์
2551

สวรรค์เบี่ยง

- บทประพันธ์
2551

บาดาลใจ

- บทประพันธ์
2552

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2552

น้ำผึ้งขม

- บทประพันธ์
2558

เลื่อมสลับลาย

- บทประพันธ์
2560

น้ำเซาะทราย

- บทประพันธ์
2560

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2560

เพลิงบุญ

- บทประพันธ์
2561

ระบำมาร

- บทประพันธ์
2561

ข้ามสีทันดร

- บทประพันธ์
2562

เรือมนุษย์

- บทประพันธ์
?

เพลิงกินรี

- บทประพันธ์
2565

เข็มซ่อนปลาย

- บทประพันธ์
2565

รากแก้ว

- บทประพันธ์
2565

เมียหลวง

- บทประพันธ์
2566

หลังคาใบบัว

- บทประพันธ์
2527

ไฟทะเล

- บทประพันธ์
2567

วิมานสีทอง

- บทประพันธ์