กัญชลกร

กํากับการแสดง

2526

ลูบคมพยัคฆ์

- ผู้กำกับ