กอบกุล พนมชัย

นักเขียน

2513

กำแพงแสน

- บทประพันธ์
2513

เทวีกายสิทธิ์

- บทประพันธ์
2514

เทวดามาแล้ว

- บทประพันธ์