กวี เกียรตินันท์

กวี เกียรตินันท์

ช่างภาพ

2527

เสือลากหาง

- ถ่ายภาพ
2529

คำสิงห์

- ถ่ายภาพ