กวี คงกระพัน

กวี คงกระพัน

ช่างภาพ

2511

ลาวแพน

- ถ่ายภาพ