กลาง สัมมาพันธ์

กลาง สัมมาพันธ์

โปรดักชั่น

2501

คู่ชีวิต

- อำนวยการสร้าง