กฤษณ์ สมประสงค์

กฤษณ์ สมประสงค์

กํากับการแสดง

นักเขียน

2562

ห่อหมกฮวก ไปฝากป้า

- บทภาพยนตร์

โปรดักชั่น

2567

ปล้นเหนือเมฆ

- ดูแลการผลิต