กฤษณ์ นิมิตโชตินัย

กฤษณ์ นิมิตโชตินัย

โปรดักชั่น

2520

รุกฆาต

- อำนวยการสร้าง
2522

ถล่มจอมอิทธิพล

- อำนวยการสร้าง