กฤษณพงศ์ นาคชน

กฤษณพงศ์ นาคชน

กํากับการแสดง

2533

...คือฉัน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ