กฤษฎ์ เจียมประดิษฐ์

กฤษฎ์ เจียมประดิษฐ์

โปรดักชั่น

2521

เหนือกว่ารัก

- อำนวยการสร้าง
2525

เหนือชีวิต

- อำนวยการสร้าง