กฤษฎา ศุภกิจจานุสรณ์

กฤษฎา ศุภกิจจานุสรณ์

โปรดักชั่น

2522

ขยะสงคราม

- อำนวยการสร้าง