กรุง บางกอก

นักแสดง

2517

เทพธิดาโรงแรม

- แม้น (พ่อมาลี)