กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล

ชื่อ : กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชื่ออังกฤษ : Green Ausadaporn Siriwattanakul ชื่ออื่น : กรีน AF5 วันเกิด : 14 กันยายน 2532 ส่วนสูง : 173 ซม. การศึกษา : ชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาการออกแบบภายใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (ชื่อเล่น : กรีน) เป็นนักแสดง นักร้อง นางแบบชาวไทย IG: green_ausadaporn

นักแสดง

2019

บุษบา

- มินตรา / มิน
2011

มิดไมล์ RACING LOVE

- แก้มหอม

นักแสดง

2022

โฉมโฉด

- อาจารีย์
2021

แก้วลืมคอน

- แก้ว/เจ้าชิดชนก
2020

Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย

- พลอย ดุจแสงเพ็ช หรือ พลอยซวย
2023

พนมนาคา

- เอเชีย/อนัญชลี
2019

บ่วงสไบ

- พุดจีบ
2018

เพชรร้อยรัก

- ลิลลี่ เทวีกุล (ลิลลี่)
2017

นักบุญทรงกลด

- เทียนหอม
2016

ขุนกระทิง

- เอมมี่ จริน
2014

คีตโลกา

- อัญมา หรือ ไอ้อัญ
2014

หางเครื่อง

- เดือน
2013

มายาสีมุก

- ไข่มุก / ปาร์ค ยองแอ
2012

ขุนเดช

- บัวทอง