กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล

อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชื่อเล่น : กรีน ชื่ออื่น : กรีน AF5 ชื่ออังกฤษ : Green Ausadaporn Siriwattanakul เป็นนักแสดง นักร้องและนางแบบชาวไทย
• วันเกิด : 14 กันยายน 2532 (อายุ 34 ปี)
• ส่วนสูง : 173 ซม.
• การศึกษา : ชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาการออกแบบภายใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดตาม กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ได้ที่
IG กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล : green_ausadaporn
Facebook กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล : Green Ausadaporn Fanclub
Twitter กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล : greenausadaporn
TikTok กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล : @green.ausadaporn

นักแสดง

2562

บุษบา

- มินตรา / มิน
2554

มิดไมล์ RACING LOVE

- แก้มหอม

นักแสดง

2565

โฉมโฉด

- อาจารีย์
2564

แก้วลืมคอน

- แก้ว/เจ้าชิดชนก
2563

Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย

- พลอย ดุจแสงเพ็ช หรือ พลอยซวย
2566

พนมนาคา

- แพทย์หญิง เอเชีย ธนบูลย์ผล (หมอเอเชีย) (ปัจจุบัน) / อนัญชลี (อดีต)
2562

บ่วงสไบ

- พุดจีบ / พิกุล
2561

เพชรร้อยรัก

- ลิลลี่ เทวีกุล (ลิลลี่)
2560

นักบุญทรงกลด

- เทียนหอม
2559

ขุนกระทิง

- เอมมี่ จริน
2557

คีตโลกา

- อัญมา หรือ ไอ้อัญ
2557

หางเครื่อง

- เดือน
2556

มายาสีมุก

- ไข่มุก / ปาร์ค ยองแอ
2555

ขุนเดช

- บัวทอง