กริช บางกอก

กริช บางกอก

นักเขียน

2520

เงินคือพระเจ้า

- บทภาพยนตร์