กริช กำจาย

กริช กำจาย

นักแสดง

กํากับการแสดง

2515

คนกล้าตาย

- ผู้กำกับ
2515

11 มม.

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2513

7 สิงห์คืนถิ่น

- บทประพันธ์
2514

ลำดวน

- บทภาพยนตร์