กรปภา พึ่งพันธ์

กรปภา พึ่งพันธ์

นักแสดง

2003

สี่แผ่นดิน

- แม่พลอย (วัยเด็ก)