กมล โกมลมิศร์

กมล โกมลมิศร์

โปรดักชั่น

2496

สาวเครือฟ้า

- อำนวยการสร้าง