กมล ทองพลับ

นักแสดง

2013

มณีสวาท

- ดร.วิชัยสิงห์