กมล กุลตังวัฒนา

กมล กุลตังวัฒนา

โปรดักชั่น

2520

มนต์รักแม่น้ำมูล

- อำนวยการสร้าง
2521

ครูบ้านนอก

- อำนวยการสร้าง
2521

ลูกทุ่งเพลงสวรรค์

- อำนวยการสร้าง
2522

หนองหมาว้อ

- อำนวยการสร้าง
2524

ทุ่งกุลาร้องไห้

- อำนวยการสร้าง