กมลวรรณ สรรเพชญ

กมลวรรณ สรรเพชญ

โปรดักชั่น

2511

เงินจ๋าเงิน

- อำนวยการสร้าง
2511

ทรามวัยใจเพชร

- อำนวยการสร้าง