กมลพันธ์ สันติธาดา

กมลพันธ์ สันติธาดา

นักแสดง

นักเขียน

2508

มังกรดำ

- บทประพันธ์
2510

พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร

- บทประพันธ์
2512

เจ้าแม่สาริกา

- บทประพันธ์
2515

กินรีลอยฟ้า

- บทภาพยนตร์
2520

เก้าล้านหยดน้ำตา

- บทภาพยนตร์
2526

ยอดพยัคฆ์นักเพลง

- บทภาพยนตร์

โปรดักชั่น

2512

เดชนางพราย

- ดำเนินงานสร้าง
2519

สิงห์สลัม

- อำนวยการสร้าง