กนกพันธ์ จินตนาดิลก

กํากับการแสดง

2539

คู่กรรม 2

- ผู้ช่วยผู้กำกับ