รุ้งเพชร

รุ้งเพชร (2523/1980) ข้อความบนใบปิด เธอคือความบริสุทธิ์ของท้องทุ่ง บางครั้งเป็นนางสิงห์ บางทีก็เปรี้ยวเป็นมะดัน แต่ที่สำคัญ เธอก็มีหัวใจ รุ้งเพชร ของ แก้วฟ้า สรพงศ์ ชาตรี พิศมัย วิไลศักดิ์ นันทิดา แก้วบัวสาย นันทนา เงากระจ่าง ธิติมา สังขพิทักษ์, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, สุประวัติ ปัทมสูต, เศรษฐา ศิระฉายา, มารศรี อิศรางกูร, มารศรี ณ บางช้าง, ส.อาสนจินดา นันทิดา แก้วบัวสาย เป็น ‘รุ้งเพชร’ สวง ว่องสุภัคพันธ์ อำนวยการสร้าง โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ ปราจีน ทรงเผ่า เพลง เอเพ็กซ์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย พรพจน์ จาก “จุฬาตรีคูณ” กำกับการแสดง *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย ทองดี  (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

* รุ้งเพชร สร้างครั้งแรกในปี 2504 กำกับการแสดงโดย น้อย กมลวาทิน และนำแสดงโดยรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง คู่กับพระเอกใหม่ที่แสดงหนังเป็นเรื่องแรกชื่อ…สมบัติ เมทะนี (ที่มา :Thai Movie Posters)

เพิ่มรีวิว

รีวิว

  1. Admin

    10.0 rating