ทะโมนไพร

ทะโมนไพร (2514/1971) ข้อความบนใบปิด ณรงค์ ภูมินทร์ เสนอผลิตผลของ ภูไทยภาพยนตร์ ใน ภาพยนตร์ชีวิต สะเทือนอารมณ์ รักหวานชื่น ครื้นเครง เพลงไพเราะ ทะโมนไพร ของ มธุรส เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา นำขบวนดารามาประชัน อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิต, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร, อภิญญา วีระขจร, บุษกร สาครรัตน์, สังวรณ์, เนตรดาว, มารศรี อิศรางกูร, ดาวน้อย ดวงใหญ่ 6 เพลงเอก ระบบ 35 ม.ม. สองลูกทุ่งยอดนิยม สังข์ทอง สีใส กิ่งดาว จันทร์สวัสดิ์ พบนักร้องลูกกรุง มีศักดิ์ นาครัตน์  (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย เดช

เป็นคนแรกที่รีวิว “ทะโมนไพร”

ยังไม่มีรีวิว