ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ (2007/2550) พ.ศ. 2114 “สมเด็จพระมหาธรรมราชา” ซึ่งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระมหินทราธิราชได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เมื่อพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสวรรคตในปี พ.ศ. 2124 “พระเจ้านันทบุเรง” ขึ้นเสวยราชย์สืบแทน และสถาปนาพระโอรส “มังสามเกียด” ขึ้นเป็น “พระมหาอุปราชา” รัชทายาท ในการนี้เจ้าเมืองประเทศราชทั้งหลายต้องมาร่วมแสดงความสวามิภักดิ์ รวมถึงพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรด้วย ในขณะที่เจ้าฟ้าเมืองคังไม่ได้เสด็จมาร่วมพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ เป็นเหตุให้พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรงมอบหมายให้พระมหาอุปราชา, พระราชนัดดา “นัดจินหน่อง” พระโอรสเจ้าเมืองตองอู, และสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันเข้าตีเมืองคัง แต่พระมหาอุปราชากลับสั่งให้สมเด็จพระนเรศวรเข้าตีเป็นทัพสุดท้าย ด้วยความมั่นใจว่าทัพของพระองค์และนัดจินหน่องจะประสบความสำเร็จ แต่ปรากฏว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยชนะในศึกเมืองคังนี้ สามารถจับตัวเจ้าฟ้าเมืองคังและพระธิดา “เลอขิ่น” กลับมาได้ รัชทายาทหงสาวดีและราชนิกูลฝ่ายพม่าซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เยาว์วัยจึงขุ่นเคืองอาฆาตสมเด็จพระนเรศวรเป็นทวีคูณ ต่อมาเมื่อเกิดศึกอังวะ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงให้สมเด็จพระนเรศวรนำทัพมาช่วยรบ แต่พระมหาอุปราชากลับใช้โอกาสนี้วางแผนลอบปลงพระชนม์ ในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงยั้งทัพอยู่ ณ เมืองแครง แต่ข่าวการลอบปลงพระชนม์ได้ล่วงรู้ถึงสมเด็จพระนเรศวรผ่านทางพระมหาเถรคันฉ่อง สมเด็จพระนเรศวรจึงถือเหตุการลอบปลงพระชนม์ในการประกาศอิสรภาพตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และกวาดต้อนชาวไทยชาวมอญกลับคืนพระนคร ฝ่ายหงสาวดีเมื่อทราบว่าการลอบปลงพระชนม์ไม่สำเร็จจึงให้นายทัพสุระกำมาเร่งนำทัพออกติดตามทัพของสมเด็จพระนเรศวร ในที่สุดก็ทัพหงสาวดีก็ตามมาถึงในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรและไพร่พลกำลังข้ามแม่น้ำ และศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเศวรทรงใช้พระแสงปืนต้นยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกแม่ทัพสุระกำมาตายบนคอช้าง ทัพพม่าจึงล่าถอยกลับไป

นักแสดงและทีมงาน

เบิร์ด วันชนะ สวัสดี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต๊อด วินธัย สุวารี

สมเด็จพระเอกาทศรถ

หมู สมภพ เบญจาธิกุล

พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

ต้น คมกริช อินทรสุวรรณ

ออกพระศรีถมอรัตน์

เอก สรพงศ์ ชาตรี

พระมหาเถรคันฉ่อง

นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช

สมเด็จพระมหาธรรมราชา

กรุง ศรีวิไล

พระยาพิชัย

มานพ อัศวเทพ

พระยาสวรรคโลก

เจี๊ยบ ปวีณา ชารีฟสกุล

พระวิสุทธิกษัตรี

เกรซ มหาดำรงค์กุล

พระสุพรรณกัลยา

แอ๊ว อำภา ภูษิต

ท้าววรจันทร์

นัยนา จันทร์เรือง

แม่นมพุดกรอง

เฉลา ประสพศาสตร์

แม่นมทองสุก

บีเจ ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์

พระนเรศวร (เด็ก) องค์ดำ

เก้า กรัณย์ เศรษฐี

พระเอกาทศรถ (เด็ก) องค์ขาว

เก้า จิรายุ ละอองมณี

พระราชมนู (เด็ก) ไอ้ทิ้ง

ดาด้า สุชาดา เช็คลีย์

มณีจันทร์ (เด็ก)

ธนา สินประสาธน์

พระยาสีหราชเดโช

โอ๋ อานนท์ สุวรรณเครือ

พระยาพิชัยรณฤทธิ์

พยัคฆ์ รามวาทิน

พระยาพิชิตรณรงค์

คาซุกิ ยาโนะ (Yano Kazuki)

พระยาเสนาภิมุข

ต้น จักรกฤษณ์ อำมรัตน์

พระเจ้านันทบุเรง

กํากับการแสดง

เป็นคนแรกที่รีวิว “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ”

ยังไม่มีรีวิว