จุฬาตรีคูณ

จุฬาตรีคูณ (2523/1980) สรพงศ์-เนาวรัตน์ ปิยะ-วาสนา ข้อความบนใบปิด เอแพ็กซ์ภาพยนตร์ เสนอ ความรักบันดาลได้ทุกสิ่ง ทุนสร้าง 7 ล้านบาท อริยวรรต จักรพรรดิแคว้นมคธ สันติจะเกิดขึ้นได้ จากปลายดาบเท่านั้น จุฬาตรีคูณ ของ “พนมเทียน” สรพงศ์ ชาตรี พิศาล อัครเศรณี ปิยะ ตระกูลราษฎร์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วาสนา สิทธิเวช มานพ อัศวเทพ นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง พรพจน์ กำกับการแสดง รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม 2 สถาบัน 2522 ตุ๊กตาทอง และ สุพรรณหงส์ทองคำ เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม สุพรรรณหงส์ทองคำ *ใบปิดวาดโดย ทองดี *เกร็ด -ฉายวันที่ 12 เมษายน 2523 ที่โรงหนังโคลีเซี่ยม-สยาม-อินทรา -สร้างเป็นหนังครั้งแรก ในปี 2510 นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี และเนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 29 ธันวาคม 2510 ที่โรงหนังโคลีเซี่ยม #ThaiMoviePosters

นักแสดงและทีมงาน

เพิ่มรีวิว

รีวิว

  1. Admin

    10.0 rating