กำนันช้อง

กำนันช้อง (2522/1979) ข้อความบนใบปิด เทียนทองดีโปรดัคชั่น เพชรย่อยยับดับแสงเพราะแรงเพชร เพชรตัดเพชร เพชรจึงยับถูกดับแสง ใครฆ่าเขา! เราขายความจริง... และความจริงในสิ่งที่ท่านรู้จัก จากข่าวระทึกขวัญของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ กำนันที่ดังที่สุด มีเพียงกำนันเดียว คือ... กำนันช้อง อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ กำกับการแสดง สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ เสาวณีย์ สกุลเดช, ภูษิต อภิมัน, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, วิทยา สุขดำรงค์, ปู จินดานุช, แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี วัฒนา เปลี่ยนศรีแก้ว อำนวยการสร้าง สุวรรณ เตียวิวัฒน์ ดำเนินงานสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ที่ปรึกษา นิวบางบ่อ บทภาพยนตร์ สีธงชาติ กำกับบท ก้องเกียรติ อัศวินิกุล-อ๊อด สิงห์สำอางค์ ถ่ายภาพ โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย ทองดี (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “กำนันช้อง”

ยังไม่มีรีวิว